Errata

Der har sneget sig nogle fejl ind i mine kursusmaterialer og e-bøger, hvor du kan finde link til de mest graverende på denne side.

Falder du selv over en fejl eller uhensigtsmæssighed, så send gerne en mail til kursusmateriale@innovate.dk, så jeg kan få rettet fejlen

Excel Visual Basic for Applications

Power BI Desktop Grundbog