Errata

Der har sneget sig nogle fejl ind i mine kursusmaterialer og e-bøger, hvor du kan finde de mest graverende på denne side.

Falder du selv over en fejl eller uhensigtsmæssighed, så send gerne en mail til kursusmateriale@innovate.dk, så jeg kan få rettet fejlen.

Power BI Desktop Grundbog

6. udgave, 1. oplag (6.0b PBIDKUKT1 AUG 2022)

Følgende fejl bør håndrettes, da de forstyrrer forståelsen af de gennemgåede emner:

Generelt

Nogle steder henvises til fanen Udformning, der nu hedder Modellering.

Side 162

I nederste linje i den grå Hands On-boks rettes ordet eksplicitte til implicitte.

Side 170

I den øverste linje i den grå Hands On-boks rettes DAX-formlen til Short Month = UPPER ( FORMAT ( ‘Calendar

[Date], “MMM” ) ).

Side 242

I punkt 7 henvises til feltet Data Filter, der retteligt hedder Dates with Sales.

Side 243

I punkt 10 henvises til feltet Data Filter, der retteligt hedder Dates with Sales.

Side 252

Punkt 13 bør starte med Åbn og udvid kategorien

Side 278

I punkt 12 rettes DAX-formlen til Adjusted Revenue = SUMX ( Sales, Sales[Order Quantity] * [Adjusted Price] ).

Side 283

I punkt 3 skal du bruge Profit Margin i stedet for Profit.

Microsoft har i septemberudgaven af Power BI endelig fået rettet kommandoen Markér kolonner i Power Query til Vælg kolonner, hvorfor du også bør rette det i bogen.