Kurser i Microsoft Excel

Microsoft Excel er et regnearksprogram, du kan bruge til at oprette tabeller i og til at beregne og analysere data.

Med Microsoft Excel kan du oprette budgetter, regnskaber, tabeller med alle mulige former for oplysninger, diagrammer og grafer.

Du kan også oprette pivottabeller, scenarier og brugerdefinerede visninger til at foretage dataanalyse ligesom du ved hjælp af Visual Basic for Applications (VBA) kan automatisere Microsoft Excel til at gøre nærmest hvad som helst.

Excel-logo (gråt)

Vi tilbyder instruktører og firmakurser i Microsoft Excel