Errata

Der har sneget sig nogle fejl ind i mine kursusmaterialer og e-bøger, hvor du kan finde de mest graverende på denne side.

Falder du selv over en fejl eller uhensigtsmæssighed, så send gerne en mail til kursusmateriale@innovate.dk, så jeg kan få rettet fejlen.

Excel Visual Basic for Applications

1. udgave, 1. oplag (10 SEP 2023)

Følgende fejl bør håndrettes, da de forstyrrer forståelsen af de gennemgåede emner:

Side 234

Fjern New fra Set objOutlookApp-sætningen (er rettet i øvelsesfilerne)