Microsoft Excel 2016 VBA Grundkursus

Excel-logo (gråt)

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til alle, der gerne vil have et grundlæggende kendskab til mulighederne i programmeringssproget Visual Basic for Applications (VBA) i Excel 2016.

Vi forventer, at du enten har deltaget på Microsoft Excel 2016 Videregående kursus eller selv har tilegnet dig tilsvarende viden.

Undervisningen foregår i enten den danske eller engelske udgave af programmet, og der udleveres et omfattende kursusmateriale specielt udviklet til dette kursus af Innovate.

Formål

Kursisten vil efter kurset kunne anvende Visual Basic for Applications (VBA) til at automatisere trivielle regnearksopgaver ved hjælp af løkker og betingelsesstrukturer.

Indhold

På kurset gennemgås følgende emner:

Introduktion til VBA

Vi indspiller vores første makro og taler om, hvordan du gør Excel klar til dette.

 • Absolut og relativ indspilning
 • Den personlige makroprojektmappe
 • Forskellige måder at afspille makroen på
 • Makrosikkerhed

VBA-editoren

 • Projektstifinderen og egenskabsvinduet
 • Kodevinduet
 • Øvrige vinduer og funktioner

Kom i gang med VBA

 • Hvordan bruger man VBA?
 • Procedurer og funktioner
 • Håndtering af makroer

Variabler

 • Hvad er en variabel?
 • Lokale og globale variabler
 • Datatyper
 • Konstanter

Videre med VBA

 • Kontrol- og løkkestrukturer
 • Indbyggede funktioner
 • Brugerdefinerede funktioner
 • Opdeling af kode i små, håndterbare enheder

Objektmodellen

 • De mest almindelige objekter
 • Metoder og egenskaber
 • Projektmappe- og arkhændelser

Forskellige former for dialogbokse

 • Meddelelses- og inputbokse
 • Design og anvendelse af brugerformularer

Simpel fejlhåndtering

 • Indbygning af en simpel fejlhåndtering i din kode

Varighed

Kurset afholdes normalt over 2-3 dage.

Innovate har årelang erfaring i undervisning og udvikling af regnearksapplikationer i Microsoft Excel til både små og store virksomheder og organisationer.