Tips og tricks

Afrunding i Power Query er forskellig fra Excel

Har du bemærket, at Power Query afrunder anderledes end Excel og forskellig fra, hvad du er vant til og endda har lært i skolen?

Hvis du afrunder de fire decimaltal 21,5, 22,5, 23,5 og 24,5 til heltal i Excel, får du henholdsvis 22, 23, 24 og 25, som du kender det fra din skoletid, hvor vi jo lærte, at decimalværdien 5 altid rundes op til næste heltal.

Eksempel med Excel-afrunding

I Power Query vil du opleve, at de samme tal afrundes til henholdsvis 22, 22, 24 og 24, hvilket skyldes, at Power Query bruger såkaldt Bankers RoundingVed “normal” afrunding, så sker der jo det, at tallene favoriseres lidt højere end de er, hvilket giver en højere samlet værdi, som du kan se i illustrationen herover.

Eksempel på afrunding i Power Query

Ved “Bankers Rounding” fordeles denne afrunding på værdien af tallet foran kommaet, så der henholdsvis rundes op ved lige tal og ned ved ulige tal, som du kan se i illustrationen herover. Tallene 21,5 og 23,5 rundes op, mens tallene 22,5 og 24,5 rundes ned, hvilket faktisk svarer til den måde afrunding sker på i VBA.

Kan man ændre dette?

Du kan selvfølgelig ændre dette ved at tilføje et ekstra argument til afrundingsfunktionen Number.Round, så den runder væk fra 0, og derved gør, som du er vant til fra Excel.

M-kode til afrunding som i Excel

Skal jeg så bruge den ene eller den anden metode, når jeg afrunder?

Du skal bruge den, der passer til din opgave. Har du store talsæt, kan det måske være en idé at bruge Bankers Rounding, men har du små talsæt, kan det måske give uventede resultater.

Du kan læse mere om de forskellige afrundingsmuligheder i Power Query i onlinehjælpen: https://docs.microsoft.com/en-us/powerquery-m/roundingmode-type.

Jeg linker primært til den engelsksprogede onlinehjælp, da den danske er pinagtigt maskinoversat – hvis du vil læse den danske, skal du blot skifte en-us ud med da-dk i linket.