Tips og tricks

Ny kortvisualisering i Power BI

Den gamle, men knap så inspirerende, kortvisualisering, erstattes snart af en ny kortvisualisering, som du allerede nu kan afprøve i dine Power BI-rapporter.

Undertitler

I dette tip vil jeg beskrive, hvordan du bruger den nye kortvisualisering, der gør det muligt at samle flere kortvisualiseringer i én og samme visualisering, hvor du har mange flere formateringsmuligheder end i den gamle kortvisualisering.

NOTE  Da den nye kortvisualisering stadig ikke frigivet til endelig brug, kræver dette, at du har slået den til under Funktioner til eksempelvisning [Preview features] og har en nyere udgave af Power BI Desktop eller opretter rapporten direkte i Power BI-tjenesten.

Jeg har tidligere udarbejdet denne rapportside, hvor de øverste fire kortvisualiseringer består af i alt 16 separate dele, nemlig de fire mørkeblå rektangler med afrundede hjørner, fire billedikoner, fire kortvisualiseringer og fire tekstfelter.

Lad os prøve at gøre det ved på den nye og meget mere effektive måde:

 1. Åbn eksempelfilen Financial Dashboard - Start03, som er en lidt forsimplet udgave af ovenstående rapport.
 2. Indsæt den nye kortvisualisering i det tomme område over det øverste søjlediagram.
 3. TIP  Jeg har placeret den i vandret position 373px, lodret position 12px og givet den højde og bredde på henholdsvis 108px og 894px, men du kan jo selv vælge, hvor den skal være.

 4. Tilføj målingerne Gross Sales, Net Sales, Cost of Goods Sold og Total Profit i nævnte rækkefølge.
 5. NOTE  Bemærk, at alle fire målinger også har dynamisk talformatering, så den viser K for tusinder, M for millioner osv., hvorfor tallene indledningsvist ser lidt underlige ud, men det får vi straks rettet.

 6. Sørg for, at den nye kortvisualisering stadig er markeret, og udvid kategorien Kort [Cards] under formateringsfanen i visualiseringsruden, og vælg først Alle [All] i rullelisten Serie [Series] øverst i kategorien for at angive, at det næste valg gælder for alle fire kort.
 7. Udvid derefter underkategorien Udfyldning [Fill] under kategorien Kort [Cards], og vælg for eksempel den første temafarve (den tredje farve i øverste række) i rullelisten Farve [Color].
 8. Udvid kategorien Billedforklaring [Callout] og underkategorien Værdier [Values], og vælg skriftstørrelse 20 og hvid tekstfarve.
 9. Vælg centreret under Vandret justering [Horizontal alignment] og Ingen [None] i rullelisten Vis enheder [Display units] i samme underkategori.
 10. Udvid derefter underkategorien Etiket [Label] under kategorien Billedforklaring [Callout], og vælg derefter skrifttypen DIN, skriftstørrelse 11 og en 20% mørkere hvid tekstfarve (den tredje farve oppefra i den første kolonne) til etiketten.
 11. Vælg Under værdi [Below Value] i rullelisten Placering [Position] i samme underkategori.
 12. Udvid derefter kategorien Figur [Shape], og vælg derefter Afrundet rektangel [Rounded Rectangle] med 5% afrundede hjørner.

  Nu mangler vi bare at indsætte de fire billedikoner.

 13. Udvid igen kategorien Billedforklaring [Callout], og start med at vælge den første måling i rullelisten Serie [Series], hvorved de efterfølgende indstillinger kun gælder for denne måling.
 14. Slå underkategorien Billede [Image] til under kortkategorien, udvid denne og klik derefter på Gennemse [Browse] under Billedtype [Image type].
 15. Vælg et billede, der beskriver målingen.
 16. NOTE  Du finder fire billeder blandt kursusfilerne, der har samme navne som de fire målinger.

 17. Vælg, at billedet skal være placeret til venstre for kortværdien, og brug for eksempel en billedstørrelse på 58 px, som vist i illustrationen.
 18. Gentag ovenstående fire trin for de tre andre målinger.

Du har nu oprettet én visualisering med fire ens kortdesign, hvilket gør rendering af din rapport mere effektiv.