Tips og tricks

Undertitler i Power BI-visualiseringer

Nu er det blevet muligt at føje både statiske og dynamiske undertitler til dine visualiseringer.

Undertitler

Undertitler

Du kan nu også indsætte undertitler og skillelinjer m.v. i dine visualiseringer, som selvfølgelig på samme måde som selve titlen kan gøres dynamiske ved hjælp af betinget formatering og dertil oprettede målinger.

Du tilføjer en undertitel på følgende måde:

 1. Markér først den visualisering, som du vil tilføje en undertitel.

 2. Klik derefter på Generelt [General] under formateringsfanen, og åbn og aktivér underkategorien Titel > Undertitel [Title > Subtitle].

 3. Her kan du tilføje en statisk tekst eller klikke på knappen Betinget formatering [Conditional formatting] (fx).

  Jeg har indsat følgende måling, men der er mange muligheder – bemærk, at målingen skal returnere en tekststreng og også være af tekstdatatypen for at dette virker:

  Total Revenue Subtitle String =
  FORMAT ( [Total Revenue], "$#,##0,,.0 M" ) & "   " &
  FORMAT
  ( [Total Revenue vs Total Forecast Difference %], "+0.0%;-0.0%;0%" ) & " Δ FC"

 4. Du kan også i titelkategorien aktivere og formatere en skillelinje og bestemme, hvor meget afstand, der skal være mellem titlen, undertitlen og titelområdet.

TIP  Du kan som noget nyt nu også i underkategorien Egenskaber > Udfylding [Properties > Padding] angive, hvor meget luft, der skal være mellem visualiseringens kant og dens indhold, hvorved får du nogle mere æstetiske visualiseringer.