Tips og tricks

Bevar kopier i Udklipsholder

I forbindelse med majopdateringen af Excel 2016, version 1705, er det blevet muligt at foretage andre opgaver, fx skrive i eller indsætte celler m.v., efter du har kopieret celler og endnu ikke sat dem ind.

TIPVælg kommandoen Filer > Konto for at se hvilken version af Office du bruger.

Prøv fx følgende:

  1. Markér en celle eller et område i dit regneark, der allerede indeholder data, og tryk fx på Ctrl+C for at kopiere oplysningerne til Udklipsholder.
  2. Kopier og fortsæt

  3. Klik et tomt sted i dit regneark, og indsæt fx et par rækker og skriv nogle fiktive data.
  4. Klik et andet sted i dit regneark, og tryk fx på Ctrl+V for at indsætte oplysningerne fra Udklipsholder.

Smart, ikk’?

NOTEDu kan finde en oversigt over nyheder og forbedringer i Excel 2016 som Office 365-abonnent på denne Microsoft-side