Tips og tricks

Datavalidering med dynamiske matrixfunktioner

Som jeg tidligere har beskrevet i tippet om de nye matrixfunktioner, så kan du bruge de dynamiske matrixfunktioner til mange forskellige ting, herunder som dynamiske lister til datavalidering.

Dette var tidligere en smule bøvlet, og krævede, at du oprettede nogle dynamiske navnereferencer, som du så kunne henvise til i forbindelse med oprettelsen af datavalideringsreglen.

Hvis du til gengæld bruger de nye matrixfunktioner og overløbsmatrixoperatoren, er dette nu blevet ganske nemt, som du kan se i nedenstående eksempel.

Datavalidering

I eksemplet har jeg oprettet en Excel-tabel med landenavne i kolonne B, som jeg har kald Landetabel, og i D3 har jeg skrevet formlen:

=SORTER( ENTYDIGE( Landetabel[Lande] ) )

Denne formel returnerer overløbsmatrix med en alfabetisk sorteret liste med entydige landenavne, som jeg gerne vil bruge som kilde i en valideringsliste i G2 – og som automatisk opdateres, hvis der føjes flere landenavne til tabellen i kolonne B.

Dette gøres på følgende måde:

 1. Klik først i den celle, du vil tilføje en datavalidering, hvilket i dette tilfælde er celle G2.
 2. Vælg kommandoen Data > Dataværktøjer > Datavalidering
 3. Datavalidering

 4. Vælg Liste i rullelisten Tillad i dialogboksen Datavalidering.
 5. Indtast formlen =D3# i feltet Kilde.
 6. Læg mærke til overløbsmatrixoperatoren #, der sørger for at medtage alle landene fra listen.

 7. Klik på OK.
 8. Vælg land

 9. Klik på den lille pil til højre for cellen, og vælg et af de viste lande.
 10. Det færdige regneark

  Du kan nu føje flere lande til tabellen i kolonne B, hvorefter de automatisk indsættes det rigtige sted i listen i kolonne D, og derfor også vises i valideringslisten i G2.