Tips og tricks

Den oprindelige plan

Hvert projekt er en læreproces. For at udnytte dine erfaringer bedst muligt kan du oprette en oprindelig plan, der indeholder dine forventninger til projektet. Hvis du derefter følger op på den faktiske fremdrift i Project, kan du anvende den oprindelige plan til at sammenligne projektets faktiske forløb med den oprindelige projektplan.

Du kan se hvilke opgaver, der startede tidligere eller senere end planlagt, overskred det oprindelige budget, tog længere tid end planlagt osv. Du kan muligvis anvende disse oplysninger til at forebygge problemer i fremtidige projekter og udføre bedre tids- og budgetberegninger.

Det er bedst at vente med at oprette en oprindelig plan til efter du har finpudset din tidsplan, og så gøre det lige før du faktisk starter på projektet. Hvis du vil følge op på projektomkostninger, skal du indtaste omkostningsoplysningerne, før du opretter den oprindelige plan. Hvis du gemmer en oprindelig plan og derefter vil foretage ændringer i den, kan du let tilføje nye opgaver eller foretage ændringer i eksisterende opgaver i den oprindelige plan.

Den oprindelige plan indeholder oplysninger om:

  • Opgaver (start- og slutdato, varighed, arbejde, omkostninger, opdelinger, tidsfaseinddelt arbejde og tidsfaseinddelte omkostninger).
  • Ressourcer (arbejde, omkostninger, tidsfaseinddelt arbejde og tidsfaseinddelte omkostninger).
  • Tildelinger (start- og slutdato, arbejde, omkostninger, tidsfaseinddelt arbejde og tidsfaseinddelte omkostninger).

Som du kan se af ovenstående oversigt, kan man nærmest betragte den oprindelige plan som projektets budget – både hvad angår opgaver, ressourcer og tildelinger. Hvis du ikke anvender denne facilitet, snyder du dig selv for muligheden for at lære af projektforløbet og så lave en bedre projektplan efterhånden som du finder ud af, hvor det går galt.

Oprettelse af en oprindelig plan

Den oprindelige plan oprettes på følgende måde:

  1. Klik på kommandoen Angiv oprindelig plan i gruppen Tidsplan under Projekt, og vælg Angiv oprindelig plan i undermenuen.
  2. Gem oprindelig plan

  3. Kontroller, at punkterne Angiv oprindelig plan og Hele projektet er markeret.
  4. Klik på OK.

Du kan nu løbende kontrollere projektets aktuelle forhold mod den oprindelige plan, og derved lettere se om planen holder eller om du skal gribe ind for at få den tilbage på sporet.

NOTEDer er mulighed for at slette den oprindelige plan igen, hvilket er ganske smart, hvis du for eksempel ønsker at anvende dit projekt som skabelon for lignende projekter. Hvis du ønsker at slette den oprindelige plan, skal du blot klikke på kommandoen Angiv oprindelig plan i gruppen Tidsplan under Projekt, og vælge Ryd oprindelig plan i undermenuen.