Tips og tricks

Fejlkontrol i Excel-formler

Fejlkontrol i Excel

Hvis du ser fejlmeddelelser som fx #DIVISION/0!, #NAVN?, #NULL!, #NUM!, #REFERENCE!, #VÆRDI! og #I/T i dine eller andres regneark, mangler du nok en eller anden form for fejlkontrol i dine formler.

HVIS.FEJL

Excel har flere funktioner, der kan hjælpe dig med dette, som eksempelvis funktionen HVIS.FEJL. Forestil dig fx, at du har skrevet følgende formel i dit regneark:

= C10 / C11

I de fleste tilfælde vil funktionen virke efter hensigten, men hvis celle C11 er tom eller indeholder en nulværdi, så vil Excel vise fejlmeddelelsen #DIVISION/0!

Tidligere har du selv skulle håndtere dette ved at kombinere en HVIS- og en ER.FEJL-funktion, som vist her:

= HVIS( ER.FEJL( C10 / C11 ); 0 ; C10 / C11 )

Funktionen ER.FEJL returnerer værdien SAND eller FALSK afhængigt af, om det efterfølgende udtryk returnerer en fejl eller ej, og HVIS-funktionen bruger så denne værdi til at afgøre, om der skal vises et 0 eller værdien af udtrykket.

Problemet er, at du faktisk skal skrive dit udtryk to gange, hvilket kan blive lidt bøvlet, når du skriver længere formler, og endnu værre er det, at formlerne også evalueres to gange, hvilket tager tid og gør dit regneark langsommere.

Hvis du bruger ovenstående fremgangsmåde i forbindelse med LOPSLAG for at undgå #I/T-fejlmeddelelser, ender det faktisk med at du laver to opslag – først et for at finde ud af, om det ender med en fejl, og så efterfølgende et for at vise det rigtige resultat, hvis der ikke er en fejl:

= HVIS( ER.FEJL( LOPSLAG( B2; F2:H50000; 2; FALSK ) ); "Findes ikke"; LOPSLAG( B2; F2:H50000; 2; FALSK ) )

Nogle foretrækker endda at flytte fejlmeddelelsen til at være placeret sidst i formlen, så de skriver:

= HVIS( IKKE( ER.FEJL( LOPSLAG( B2; F2:H50000; 2; FALSK ) ) ); LOPSLAG( B2; F2:H50000; 2; FALSK ); "Findes ikke")

Det er her, du med fordel kan bruge HVIS.FEJL-funktionen, der forenkler ovenstående ved selv at “kombinere” de to førnævnte funktioner på følgende måde:

= HVIS.FEJL( C10 / C11; 0 )

Her evalueres udtrykket C10/C11, og hvis det resulterer i en eller anden form for fejlmeddelelse, så vises værdien 0, ellers vises resultatet af udtrykket i stedet.

Syntaks

Syntaksen for funktionen er:

= HVIS.FEJL( værdi; værdi_ved_fejl )

Argumenter

Funktionen har to argumenter:

Værdi: Den værdi/det udtryk, der kontrolleres for fejl.

Værdi_ved_fejl: Den værdi, der returneres, hvis formlen evalueres som en fejl.

HVISIT

I Excel 2013 og senere kan du med fordel bruge funktionen HVISIT til fejlkontrol i forbindelse med LOPSLAG, da HVISIT kun reagerer positivt på #I/T-fejlmeddelelser:

= HVISIT( LOPSLAG( B2; F2:H50000; 2; FALSK ); "Findes ikke" )