Tips og tricks

FILTRER

I fortsættelse af tippet om Dynamiske matrixfunktioner, hvor du får en introduktion til dette nye begreb i Excel, og hvor jeg også gennemgår funktionen ENTYDIGE[UNIQUE], vil jeg i dette tip vise dig, hvordan du kan bruge en af de andre dynamiske matrixfunktioner.

Funktionen FILTRER[FILTER] opretter en filtreret matrix med udvalgte værdier fra en matrix i form af et område eller en Excel-tabel.

= FILTRER( Matrix ; Inkluder ; [Hvis_tom] )

= FILTER( arry ; include ; [if_empty] )

  • Matrix er den matrix, du vil returnere entydige rækker eller kolonner fra.
  • Inkluder angiver de kriterier, der skal opfyldes for at medtage værdien.
  • Hvis_tom er et valgfrit argument, der gør det muligt at angive en værdi, der skal vises, hvis kriterierne ikke opfyldes.

Eksempler

Lad mig vise dig nogle eksempler på brugen af denne funktion.

Eksempel 1

FILTER-funktionen

I dette simple eksempel returnere jeg en filtreret matrix fra tabellen Former, der vises i venstre side af regnearket, for kun at vise de poster, der i kolonnen Form indeholder formen Trekant, indtastet i den navngivne celle SøgEfterForm (celle H2).

NOTESelv om det som regel anbefales at bruge tabeller som input til de dynamiske matrixformler, kan du sagtens skrive ganske almindelige områdereferencer i dine formler – dog skal du så huske at udvide disse, hvis du får flere data.

Eksempel 2

FILTER-meddelelse

Her har jeg indtastet en ukendt form i H2, og får derfor vist teksten Ikke fundet.

Eksempel 3

FILTRER med to kriterier

Her bruger jeg en lidt mere avanceret formel, hvor jeg har to søgekriterier og en manuelt indtastet matrix til at vise en fejlmeddelelse i hver af de fire matrixkolonner:

=FILTRER(Former; (Former[Form]=SøgEfterForm) * (Former[Farve]=SøgEfterFarve); {“Ikke fundet”\”Ukendt”\”Ukendt”\”Ukendt”})

Først henviser jeg til tabellen Former som før, og derefter bruger jeg

(Former[Form]=SøgEfterForm) * (Former[Farve]=SøgEfterFarve)

til at filtrere på kolonnerne Form og Farve, hvor multiplikationsoperatoren (*) bruges til at angive en OG-filtrering, lidt på samme måde, som du måske allerede kender det fra funktionen .

TIPHvis du erstatter multiplikationsoperatoren (*) med en additionsoperator (+), vil kriteriet virke som en ELLER-filtrering, og i dette tilfælde returnere alle rækker, hvor der er tale om enten en trekantet eller en rød figur.

Til sidst bruger jeg en manuel matrix, dsv. at jeg selv har indtastet de krøllede parenteser:

{“Ikke fundet”\”Ukendt”\”Ukendt”\”Ukendt”}

til at oprette en vandret liste med de fire værdier, jeg gerne vil have vist, hvis en af søgeværdierne ikke findes.

NOTEDet ville selvfølgelig være en fordel at benytte sig af dynamiske valideringslister, hvilket du kan læse om i tippet Dynamiske datavalideringslister med dynamiske matrixfunktioner, men det har jeg dog undladt her, så du kan se, hvordan du kan bruge den indbyggede håndtering af manglende værdier.