Tips og tricks

Opret et kartogram i Excel 2016

Der er nu mulighed for at oprette kartogrammer i Excel 2016, hvis du abonnerer på Office 365.

Kartogram

Prøv fx følgende:

  1. Opret en tabel med geografiske data.
  2. Klik et vilkårligt sted i tabellen.
  3. Vælg kommandoen Indsæt > Diagrammer > Kort > Kartogram.
  4. Kartogrammet vil afbilde den første kolonne til højre for de geografiske data

  5. Højreklik i diagramområdet, og vælg kommandoen Formatér dataserie.
  6. Juster diagrammet efter behov ved hjælp af opgraveruden eller den kontekstafhængige diagramværktøjsfane Design.

Smart, ikk’?