Tips og tricks

Sådan arbejder du med skjulte celler

Har du også oplevet, at Excel ikke altid gør hvad du ønsker. Hvis du fx arbejder med skjulte celler, vil Excel som regel alligevel medtage de skjulte oplysninger i dine beregninger – i hvert fald hvis du ikke bruger de rigtige regnearksfunktioner.

Funktionen SUBTOTAL

Løsningen på dette kunne fx være funktionen SUBTOTAL, hvor du kan angive om du vil medtage eller undlade skjulte celler.

Arbejd med tomme celler i Excel ved hjælp af SUBTOTAL

Som du kan se i ovenstående animation bruger funktionen en talværdi til at angive, hvilken type subtotal du vil bruge, hvor tallene 1-11 angiver at skjulte celler skal medtages i beregningen, mens tallene 101-111 angiver at skjule celler ikke skal medtages i beregningen.

Kopier kun synlige celler

Hvis du kopierer data fra et område med skjulte celler, vil du også risikere, at Excel som standard medtager og indsætter de skjulte celler, når du sætter oplysningerne ind igen, som vist i den efterfølgende animation.

Excel kopierer skjulte celler

Dette problem kan du dog forholdsvist nemt løse ved kun at markere og kopiere de synlige celler på følgende måde:

1 Markér først området inkl. de skjulte celler på normal vis.
2 Tryk på Alt + ;

Du kan også gøre dette ved at trykke på F5, klikke på knappen Speciel [Special] nederst i dialogboksen Gå til [Go To], markere Kun synlige celler [Visible Cells Only] og klikke på OK eller ved at vægle kommandoen Hjem > Rediger >Søg og vælg [Home > Edit > Find & Select], og vælge kommandoen Gå til speciel [Go To Special], hvorefter du igen markerer Kun synlige celler [Visible Cells Only] og klikker på OK.

3 Tryk fx Ctrl + C for at kopiere.
 Kopierer kun synlige celler
4 Klik på en celle i et tomt område i dit regneark, og tryk på Ctrl + V (eller blot Enter), og bemærk, hvordan Excel nu kun indsætter de synlige celler.

 

Apple Icon Bruger du Excel 2016 på Mac, kan du finde samme kommando ved at trykke på Cmd + Shift + * eller vælge menuen Rediger > Søg > Gå til eller blot trykke på F5 – resten er det samme.