Tips og tricks

Shhh, det er hemmeligt

Du har sikkert hørt, at Domstolsstyrelsen for nyligt har lækket hemmelige og dybt fortrolige oplysninger i en stor Nets-sag på grund af, at de har brugt nogle forkerte værktøjer. Har du brug for at skjule klassificerede oplysninger i dine PDF-dokumenter, er det derfor vigtigt, at du gør det helt korrekt.

Bortfjernet tekst

Du må hverken bruge overstregningspennen eller indsætte små sorte firkanter, da disse forholdsvist nemt kan fjernes fra dokumentet, der jo stadig indeholder den hemmelige tekst. Du skal i stedet bruge Adobe Acrobat Pros indbyggede mulighed for helt at bortredigere tekst og billeder fra dokumentet.

Skjul enkelte ord eller afsnit

Hemmelig tekst

Hvis du ønsker at skjule dele af dit dokument, gøres det på følgende måde:

 1. Åbn det dokument, som du vil bortredigere tekst og/eller billeder i.
 2. Vælg kommandoen Værktøjer, og klik på Rediger under Beskyt og standardiser – eller vælg samme kommando i værktøjsbjælken, hvis du allerede har tilføjet den som et favoritværktøj.
 3. Vælg Bortrediger tekst og billeder i den sekundære værktøjslinje lige over dokumentet.
 4. Markér den tekst, som du vil skjule for andre.
 5. Klik på Anvend.
 6. Klik på OK, når du bliver spurgt, om du også vil fjerne skjulte data og metadata.
 7. Gem dokumentet under et andet navn, så du selv har originaludgaven.

Søg efter bestemte ord

Hvis du har et større dokument med mange forekomster af et bestemt ord eller navn, en bestemt sætning eller lignende, kan du skjule alle forekomsterne på følgende måde:

 1. Klik på pilen i højre side af førnævnte kommando, og vælg kommandoen Find tekst, og bortrediger.
 2. Udfyld søgevinduet med de ønskede oplysninger.
 3. Klik på Søg efter og fjern tekst.
 4. Klik på de sætninger du vil undersøge eller markér afkrydsningsfeltet, hvis de skal fjernes, eller på knappen Marker alle.
 5. Klik på Marker afkrydsede resultater til redigering.
 6. Klik på Anvend i den sekundære værktøjslinje, og gem filen som før.