Tips og tricks

Tidsberegning i Excel

Har du brug for at kunne beregne tid i Excel, men får nogle uventede resultater?

I dette tip vil jeg kort vise dig, hvordan du indtaster, formaterer og beregner tid korrekt i Excel ved hjælp af et brugerdefineret format.

1 Lad os starte med at indtaste fx et ugeskema, der viser dine arbejdstider i en bestemt uge.
 Tidsberegning i Excel
Bemærk, at tid i Excel indtastes med et kolon til at adskille timer og minutter (og endnu et, hvis du ønsker at angive sekunder også – fx 08:01:02 for at vise, at du er startet et minut og to sekunder over otte).
2 Indtast nu formlen =D5-C5 i celle E5, og kopier formlen ned til og med celle E9.
Tidsberegning i Excel
3 Placer markøren i celle E10, og tryk Alt+= (genvejstasten for Autosum) for at indsætte en SUM-funktion i cellen.
Tidsberegning i Excel
Som du kan se, er der noget galt – vi har jo arbejdet mere end de 12 timer, der er vist i celle E10. Dette skyldes, at Excel bruger klokkeslætsformatet HH:MM til at vise den forløbne tid – og et klokkeslæt kan jo aldrig vise mere end 24 timer før en ny dag begynder.
NOTE Hvis du kortvarigt ændrer talformatet i cellen til Separatortegn (000) vil du se, at cellen indeholder værdien 1,5 svarende til halvandet døgn – altså 36 timer, hvilket jo også svarer til 24 timer + de 12 timer, som vises i cellen.
 4 Marker celle E10 og tryk på Ctrl+1 (genvejstasten for at vise formateringsdialogboksen).
Tidsberegning i Excel
5 Indtast det brugerdefinerede talformat [t]:mm for at vise forløbne timer og minutter, og klik på OK.
Tidsberegning i Excel
Så er den fikset.

Du kan læse mere om Excel i vores kursusmateriale eller e-bøger til Excel.