Tips og tricks

Transformér PDF-filer i Excel

Hvis du har den seneste insider-version af Excel, kan du nu indlæse og transformere tabeller fra PDF-filer ved hjælp af Power Query – som du allerede har kunne gøre det i Power BI i et stykke tid.

Jeg har i det efterfølgende eksempel fundet en månedsrapport fra DSB ultimo 2018, men det kan være meget andet, f.eks. regnskaber, salgstal, oversigter over solgte biler osv.

  1. Vælg kommandoen Data > Hent data > Fra fil > Fra PDF-fil.
  2. Udpeg den fil, du vil hente data fra.
  3. Du bliver nu præsenteret for en oversigt over alle de tabeller og sider, der er i din PDF-fil.

  4. Markér den eller de tabeller, du vil indlæse, og klik på Transformér data.
  5. Du kan nu transformere filen efter behov, og derefter lukke og indlæse dataene i Excel som du ønsker.

Jeg har i eksemplet transformeret dataene for myldretidstrafik i fjern og regionaltogtrafikken i tabel 1 på side 6, og derefter indlæst dem som en tabel i Excel.

NOTENormalt foreslår jeg ikke, at du indlæser dine data som tabeller, men at du i stedet indlæser dem enten direkte i en pivottabel eller som en forbindelse til datamodellen.