Tips og tricks

Afhængige datavalideringslister

Du kan nemt oprette afhængige datavalideringslister ved hjælp af de nye dynamiske matrixformler SORTER og ENTYDIGE.

NOTEDa jeg regner med, at du allerede har styr på Excel-tabeller og navngivning af celler og områder, går jeg ikke så meget i detaljer med, hvordan du udfører disse trin. Normalt vil jeg placere de grå områder på et selvstændigt ark, men har her valgt at indsætte det hele på ét ark, så du bedre kan få et samlet overblik.

 1. Start med at indtaste følgende i et tomt regneark.
 2. Definer området B4:E20 som en Excel-tabel, og navngiv den Billiste.
 3. Navngiv celle G5 Biler.
 4. Navngiv celle I5 Modeller.
 5. Navngiv celle K5 VælgBil.
 6. Navngiv celle K8 VælgModel.
 7. Indtast formlen
 8. =SORTER( ENTYDIGE( Billiste[Mærke] ) )

  i celle G5 – funktionerne hedder henholdsvis SORT og UNIQUE på engelsk.

 9. Indtast formlen
 10. =SORTER( ENTYDIGE( FILTRER( Billiste[Model] ; Billiste[Mærke]=VælgBil ; “” ) ) )

  i celle I5.

 11. Vælg kommandoen Data > Dataværktøjer > Datavalidering.
 12. Opret en datavalidering i celle K5, som vist i efterfølgende illustration.
 13. Bemærk overløbsoperatoren # efter cellereferencen.

 14. Gentag pkt. 9 og 10 i celle K8 med følgende indstillinger.
 15. Indtast evt. formlen
 16. =FILTRER(Billiste;( Billiste[Mærke]=VælgBil ) * ( Billiste[Model]=VælgModel ) ; {“”\””\””\””} )

  i celle M5 for at se et dynamisk udtræk på baggrund af dine valg.

Nu kan du vælge et bilmærke i celle K5, og derefter en tilhørende model i K8.

TIPDu kan læse mere om de dynamiske matrixformler og datavalideringslister blandt mine andre tips, hvor du kan se, hvordan dette regneark fungerer.

Nulstilling

Når du har prøvet det hele lidt af, opdager du måske, at du ved at skifte bilmærke i K5, selv skal vælge en ny model i K8. Dette kan du automatisere ved hjælp af lidt VBA-kode, som føjes til arkets Worksheet_Change-hændelse.